fot. logo programu

Za kulisami kultury

„Kulisy kultury” to pilotażowy program, dzięki któremu lokalne samorządy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na realizację zadań, polegających na poprawie i rozwoju infrastruktury kulturalnej. O założeniach programu mówi Włodzimierz Mazurkiewicz – dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Kultura u podstaw: Rok 2020 upłynął nam wszystkim pod znakiem pandemii. W tym trudnym czasie w Departamencie Kultury UMWW przygotowano programy, służące wsparciu twórców i animatorów kultury.

Włodzimierz Mazurkiewicz: W ubiegłym roku przygotowaliśmy dwa takie nowe programy. Pierwszy z nich nosi nazwę „Goście Radziwiłłów”. W ramach tego programu, latem ubiegłego roku, odbyła się sześciotygodniowa rezydencja literacka. W jej trakcie, pięć osób związanych z Wielkopolską, mogło twórczo pracować w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie.

 

W efekcie powstały zróżnicowane w charakterze utwory literackie: tom wierszy, książka dla dzieci, oraz powieści – obyczajowa, podróżnicza i historyczna, które możemy teraz wykorzystywać jako materiały promujące region.

Drugą naszą nową propozycją jest program zatytułowany “Kultura w drodze”. Umożliwił on dofinansowanie różnorodnych działań twórców i animatorów kultury, które były skierowane do mieszkańców mniejszych miejscowości naszego regionu – takich, w których dostęp do kultury bywa ograniczony. Wspierana tym programem kultura, a w jej ramach między innymi warsztaty, koncerty i spektakle, wyruszyła w drogę i w drugiej połowie 2020 roku dotarła do takich właśnie miejsc. Oba te programy zamierzamy realizować także w roku 2021.

 

Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury UMWW, fot. Dawid Tatarkiewicz

Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury UMWW, fot. Dawid Tatarkiewicz

W najbliższych planach mamy kolejny program wparcia, który będzie się nazywał „Kulisy kultury”.

Ma on służyć poprawie warunków funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury, znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego.

 

KuP: Kto będzie mógł skorzystać z tego wsparcia?

WM: Beneficjentami programu „Kulisy kultury” mogą być jednostki samorządu terytorialnego – gminy i powiaty, które prowadzą ośrodki kultury. Zgłaszać będzie można remonty lub inwestycje, dotyczące obiektów, do których wnioskujący mają tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.

 

„Kulisy kultury” mają podnieść atrakcyjność i funkcjonalność instytucji, które służą prezentowaniu kultury artystycznej, koncertów, spektakli, czy spotkań ze sztuką.

Natomiast to wsparcie nie będzie dotyczyło obiektów, których podstawową funkcją jest gromadzenie i udostępnianie książek, czy muzealiów. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że część prac, które dofinansuje Województwo, będzie realizowanych w obiektach łączących te wszystkie funkcje – na przykład w domach kultury, przy których działają biblioteki, czy muzea.

Krótko mówiąc, gmina czy powiat mogą za te pieniądze wyremontować istniejące ośrodki kultury. Mogą także przystosować budynki, które posiadają i przeznaczyć je na cele kulturalne. Po modernizacji instytucje te muszą służyć kulturze przez co najmniej pięć kolejnych lat. Program nie obejmuje natomiast finansowania budowy nowych obiektów. 

 

KuP: Skąd wziął się pomysł na taki właśnie program?

WM: Inicjatorem tych działań był Henryk Szopiński, przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, muzyk, działacz kulturalny i twórca festiwalu „Blues Express”.

 

Jego propozycja wpisuje się w potrzeby tego typu, sygnalizowane nam wielokrotnie przez samorządy.

Fundusze europejskie koncentrują się przede wszystkim na większych inwestycjach związanych z kulturą. Natomiast uwaga władz lokalnych – co zrozumiałe – kierowana jest w pierwszej kolejności na to, jak działają placówki edukacyjne na jej terenie, na stan dróg gminnych, czy na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. Remonty budynków, w których znajdują się ośrodki kultury, często schodzą na dalszy plan. 

 

Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury UMWW, fot. Dawid Tatarkiewicz

Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury UMWW, fot. Dawid Tatarkiewicz

Na takie cele po prostu brakuje środków. Programem „Kulisy kultury” chcielibyśmy to zmienić.

Mam nadzieję, że dzięki niemu mieszkańcy mniejszych gmin będą mogli korzystać z wyremontowanych sal w swoich ośrodkach kultury, że usiądą tam na nowych, wygodnych fotelach i z przyjemnością wezmą udział w wydarzeniach artystycznych oraz rozrywkowych, w których organizacji pomoże dodatkowo dobrej jakości nagłośnienie, oświetlenie i nowoczesna technika sceniczna.

Założenie jest takie, że program „Kulisy kultury” będzie programem wieloletnim. Daje to nadzieję, że po kilku latach nasze lokalne instytucje kultury będą mogły realizować koncerty i spektakle na poziomie, który dziś nie zawsze jest możliwy.

 

„Kulisy kultury” mogą pomóc także w zwiększeniu zakresu działania jednostek kultury, których jako samorząd województwa wielkopolskiego jesteśmy organizatorem – w tym teatrów i instytucji muzycznych.

Dzięki zmianom, jakie zajdą w wyremontowanych obiektach, będą one mogły bez przeszkód natury technicznej, prezentować swoje produkcje w wielu mniejszych, zarówno wiejskich, jak i miejskich, ośrodkach kultury.

 

KuP: Na jakie kwoty będą mogły liczyć lokalne samorządy?

WM: Na realizację programu „Kulisy kultury” w budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowana została kwota 3.000.000 zł.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej jednostki to 100.000 zł.

Przy czym wysokość otrzymanej pomocy finansowej nie będzie mogła przekroczyć połowy kosztów całkowitych zadania. Pozostałe środki muszą być zabezpieczone przez lokalny samorząd.

 

KuP: Kiedy rozpocznie się nabór zgłoszeń?

WM: Nabór wniosków rozpoczynamy 15 marca i będzie on trwał do 30 kwietnia bieżącego roku. Sejmik Województwa Wielkopolskiego zatwierdzi przyznane środki na lipcowej sesji. Wierzymy, że zainteresowanie programem będzie duże.

 

logo programu

logo programu

Szczegóły programu oraz dokumenty do pobrania tutaj:

 

Regulamin

Wniosek

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem

Oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego

Oświadczenie o posiadanych pozwoleniach

Oświadczenie o wyborze wykonawcy

Sprawozdanie z realizacji zadania

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
1
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0