Zamieniam się w słuch #185 – Agnieszka Słupianek-Winkowska

Żyje herstoriami kobiet ze swojej małej ojczyzny. „Czuję te herstorie, te kobiety do mnie mówią. Jest to dla mnie ważny temat, ponieważ wszystkie moje przodkinie (do początku XX wieku) zamieszkiwały obszar ziemi pleszewskiej" – mówi Agnieszka Słupianek-Winkowska, historyczka, nauczycielka, regionalistka. 

Agnieszka jest członkinią Klubu Kobiet Ławka nr 4, który od 2022 roku działa w Pleszewie. Jego misją jest m.in. upamiętnienie właścicielki miasta, Anny Tęczyńskiej (zwanej potocznie Anną Pleszewską), żyjącej na przełomie XV i XVI wieku.

 

Choć bardzo zasłużona, to jeszcze do zeszłego roku nieobecna w powszechnej świadomości pleszewian. 

Agnieszka Słupianek-Winkowska razem z prezeską Klubu, Moniką Matyjaszczyk była jedną z prelegentek na konferencji herstorycznej „Organiczne. Praca, język, ciało” w Pałacu Dąbrowskiego w Winnej Górze (6-7.10.2023). 

 

Podczas wystąpienia o działalności Klubu Kobiet Ławka nr 4 wspomniane zostały nazwiska kobiet, które pełniły ważne, urzędowe funkcje w Pleszewie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 

 

Anna Suchocka, Maria Radomska i Zofia Plecińska to, obok Anny Pleszewskiej, bohaterki tego odcinka.

 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

fot. plakat do wydarzenia

Klub Kobiet Ławka nr 4 zaprasza 26 listopada na wydarzenie w 105. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez Polki „Głos pleszewskiej wolności” w Bibliotece Publicznej oraz Zajezdni Kultury w Pleszewie.   

 

 

Mood by Alex-Productions | https://onsound.eu/
Music promoted by https://www.free-stock-music.com
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
1
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0
D
Kontrast Wyłącz ruch