Michał Dachtera

Piastowski Orzeł dla PAU

„Założenie towarzystw uczonych wszędzie ułatwiało postęp oświaty. Słusznie w całym świecie uwielbiana szczególniejsza troskliwość o zakwitanie nauk […]. To [Towarzystwo] Naukowe ściśle z Uniwersytetem Krakowskim złączone, zawiązało się w tym celu: ażeby zwyczajem podobnych towarzystw pracując, przyczyniło się do pomnożenia wszelkich nauk, rozszerzenia światła, rozkrzewienia sztuk przemysłu i kunsztów w Narodzie” – brzmią słowa preambuły Statutu Towarzystwa Naukowego w Krakowie, założonego w 1815 roku.  
D
Kontrast Wyłącz ruch