Bartosz Suwiński

Po stronie wierszy

Bartosz Suwiński

Na jednego solistę. „Karaoke” Dawida Junga

Urszula Putyńska

Pisać dobre wiersze

Kuba Wojtaszczyk

Musicale bez wstydu

Urszula Putyńska

Głosy Śródki

Agnieszka Budnik

Przypadek szczególny: Marcin Wicha