fot. Zbigniew Kańczukowski

Odnowiony pałac – nowy dyrektor

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego.

W roku 1786 Wojciech Lipski – sędzia grodzki kaliski, generał adiutant króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, właściciel wsi Rudnicza w okolicach Wągrowca – kupił od Józefa Krzyżanowskiego majętność Lewków koło Ostrowa Wielkopolskiego. Tam w latach 1788–1791 z jego fundacji zbudowano klasycystyczny pałac.

Lewkowskich właścicieli wydalono z pałacu w roku 1939. Rozkradziono też najcenniejsze dzieła sztuki. W 1945 roku Rosjanie utworzyli w jego wnętrzach szpital, przeznaczając książki i meble na opał. Po wojnie w pałacu była siedziba Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, mieściło się też w nim przedszkole, biblioteka, kawiarnia.

W 1951 roku pałac został wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego, w kolejnych latach dopisano do niego oficyny, park i budynki gospodarcze. 

Pod koniec lat 80. XX w. w pałacu powstał oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej – Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie. Pierwsza ekspozycja skupiona była na ziemiaństwie południowej Wielkopolski.

 

1 czerwca 2017 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, utworzono tu samodzielną instytucję kultury.

W październiku 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą na remont całego założenia pałacowego. Remont ukończono, a stary pałac nabrał nowego blasku.

Swego czasu w lewkowskim pałacu gościli między innymi Ignacy Mościcki, Hieronim Bonaparte, Karol Kniaziewicz. W lipcu 2022 roku otworzy on swoje drzwi dla wszystkich, którzy będą chcieli go zwiedzić. 

 

Muzeum w Lewkowie, fot. Zbigniew Kańczukowski

Muzeum w Lewkowie, fot. Zbigniew Kańczukowski

Mając na względzie dalszy wszechstronny rozwój tej instytucji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo – Parkowego.

Kandydaci mogą zgłaszać się do 29 czerwca 2022 r.

Pełen tekst ogłoszenia dostępny jest tutaj:

Ogloszenie konkursowe

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0