Michał Sita

Zwierzęta Cybiny w Bramie Poznania

Piotr Tkacz

Kapłan, szaman, mnich

Barbara Kowalewska

Nikt nie uczy się żeglarstwa na spokojnym morzu

Andrzej W. Nowak

Rozjeżdżając księżycowy pył

Kuba Wojtaszczyk

Życiowy aktywizm

Sebastian Gabryel

Sam dla siebie jestem zespołem