Marcin Jaworski

Między nami. „Niedyskrecje” Piotra Sommera

Marek Grądzki

Jacek Bany – szaman chleba

Wojciech Hildebrandt

„Sieczenie u pręgierza”

Bartosz Suwiński

W żyznym kraju, w świętym mieście

Iga Janiszewska-Pawlak

Trzy, dwa, jazz

Sebastian Gabryel

Jesteśmy niemuzykalnym narodem