fot. archiwum Programu "Kultura w drodze"

Sfotografowany teatr Jacka Kulma

Lato roku 2021 było naznaczone pandemią koronawirusa. Po kolejnej fali zachorowań, nastąpiło kilkumiesięczne, chwilowe - jak się później okazało - rozluźnienie, względny powrót do normalności.  Chcieliśmy wykorzystać ten czas, znów chcieliśmy móc uczestniczyć w żywej kulturze.

 

 

Postanowiliśmy zaproponować Wielkopolanom z mniejszych ośrodków miejskich prezentację dokonań nestora fotografii teatralnej z Poznania, Jacka Kulma. Zaplanowaliśmy zorganizowanie wystaw fotografii oraz warsztatów fotograficznych w zakresie fotografii teatralnej, dokumentalnej oraz twórczej. Do współpracy zaprosiliśmy lokalne teatry amatorskie. Propozycję realizacji takich działań skierowaliśmy do trzech prężnie działających ośrodków kultury: Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie oraz Pobiedziskiego Ośrodka Kultury w Pobiedziskach.

 

No i już na samym początku pandemiczne uwarunkowania pokrzyżowały nam plany.

 

fot. z archiwum Programu Kultura w drodze

fot. z archiwum Programu Kultura w drodze

Okazało się, że już po  deklaracji współpracy, jaką otrzymaliśmy od dyrekcji MDK w Wągrowcu, uruchomiono tam… tymczasowy punkt szczepień. Musieliśmy szukać szybko innego miejsca, które otworzy drzwi dla pierwszej z zaplanowanych ekspozycji. Znaleźliśmy takie miejsce w Kórniku-Bninie, w tamtejszym Ratuszu.

 

19 sierpnia w Ratuszu w Kórniku-Bninie pokazaliśmy wystawę fotografii Jacka Kulma, jego autorski zapis spektaklu „Oskarżony Czerwiec 56”, wystawionego w roku 1981 na deskach Teatru Nowego w Poznaniu w związku z 25 rocznicą Poznańskiego Czerwca ’56. Autor fotografii i jednocześnie świadek tamtego tragicznego czasu, przyjaciel Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary powstania, wspominał i dramatyczne chwile roku 1956, i ich sceniczną interpretację autorstwa Izabelli Cywińskiej. Podczas spotkania warsztatowego następnego dnia Jacek Kulm opowiadał historie powstawania dokumentów fotograficznych z realizacji teatralnych w okresie minionego półwiecza. Przybyłym na warsztaty fotografii teatralnej zdradzał tajniki oświetlenia i kompozycji. Przy okazji mogliśmy posłuchać anegdot z życia poznańskich teatrów lat 70, 80 i 90 XX wieku. Ekspozycję w Kórniku-Bninie można było oglądać do 12 października.

 

Tematyka ekspozycji w Kórniku-Bninie, chociaż ściśle powiązana z dziedziną fotografii teatralnej, bo o wydarzeniu teatralnym opowiadająca, sięgała głębiej w konteksty, w tym przypadku historyczne.

 

fot. z archiwum Programu Kultura w drodze

fot. z archiwum Programu Kultura w drodze

Dwie następne wystawy i realizowane warsztaty miały inny charakter. Były skoncentrowane przede wszystkim wokół rejestracji spektakli Polskiego Teatru Tańca Baletu Conrada Drzewieckiego oraz różnorodnych gatunkowo i formalnie przedstawień Teatru Nowego w Poznaniu z okresu dyrekcji Izabelli Cywińskiej. Jacek Kulm pokazał też swoje fotograficzne multiplikacje, balet przetworzony do formy odrębnego dzieła plastycznego.

Następnego dnia odbyły się warsztaty fotograficzne, poprowadzone wspólnie przez Jacka Kulma i Marcina Mutha. Podzielone były na części teoretyczną, podczas której mowa była i o technikach fotografowania, zarówno analogowego, jak i cyfrowego, technikach oświetlenia w fotografii teatralnej i fotograficznych środkach wyrazu, jakie w tej dziedzinie można zastosować, oraz praktyczną. Jacek Kulm nie poskąpił przybyłym opowieści i anegdot z życia teatralnego czasów, w których dane mu było w teatrach pracować i tworzyć. Zajęcia praktyczne odbywały się na scenie teatralnej raszkowskiego ośrodka kultury, a we współpracę zaangażowali się aktorzy z miejscowego teatru Trzy po Trzy. Wystawa w Raszkowie trwała do 19 października.

 

W Pobiedziskim Ośrodku Kultury, w Sali Dużej, wystawa fotografii została otwarta 22 października.

 

fot. z archiwum Programu Kultura w drodze

fot. z archiwum Programu Kultura w drodze

Jacek Kulm zaprezentował ten sam zestaw prac, jaki mieli okazję wcześniej obejrzeć mieszkańcy Raszkowa. Zajęcia warsztatowe, poprowadzone w konwencji podobnej do tej raszkowskiej, odbyły się następnego dnia. I tu autor dzielił się z licznie przybyłymi swoimi doświadczeniami i wspomnieniami. W zajęciach praktycznych, realizowanych na scenie teatralnej ośrodka kultury, wzięła udział miejscowa grupa taneczna Nicole Nicki Hoff.

Prace Jacka Kulma można było oglądać w Pobiedziskach do 19 listopada.

 

Jacek Kulm – polski artysta fotograf, członek rzeczywisty Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, związany z fotografią artystyczną od ponad 50 lat; w jego twórczości miejsce szczególne zajmuje fotografia teatralna; od lat sześćdziesiątych XX wieku roku Kulm współpracował z teatrami polskimi i teatrami za granicą, takimi jak Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Wielki w Warszawie, Polski Teatr Tańca Conrada Drzewieckiego, Pantomina Henryka Tomaszewskiego, Estrada Poznańska Kabaret Tey i Teatr Scena na Piętrze, Pantomima Głuchych w Olsztynie, Balhof Theater w Hanowerze, am Aegi Theater w Hanowerze; jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą; wystawiał swoje prace m.in. w Berlinie, Hamburgu, Hanowerze, Lipsku, Sofii, Paryżu, Poznaniu; wykładowca akademicki fotografii; laureat medalu za pracę organiczną Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; w 2017 r. został laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Marcin Muth – fotograf, właściciel Manufaktury Obrazów, pracowni i galerii fotografii przy poznańskich Garbarach, animator kultury, organizator wystaw fotografii, autor wystaw indywidualnych, założyciel Galerii w Bramie przy Garbarach.

 

Obaj wyżej wymienieni od maja 2021 prowadzą Fundację ZAPIS, podejmując różnorodne działania w sferze szeroko pojętej kultury.

 

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Kultura w drodze” przygotowanego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Założeniem programu było, żeby artyści i animatorzy kultury realizowali projekty artystyczne i edukacyjne, adresowane do mieszkańców tych miejscowości regionu, które oddalone są od wielkomiejskich centrów kultury. O innych projektach „Kultury w drodze” przeczytasz: tutaj

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
2
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0