fot. Mariusz Forecki - Marszałek Marek Woźniak, gala stypendialna 2018

Stypendia Marszałka w dziedzinie kultury

Do 5 grudnia do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego można składać wnioski o stypendia Marszałka w dziedzinie kultury.

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury są przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

 

Stypendia przyznaje się na dokonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia.

Wnioski stypendialne należy składać do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w okresie od 2 listopada do 5 grudnia 2022 roku.

Szczegółowy regulamin oraz niezbędne dokumenty tutaj:

 

Regulamin

Wniosek

Formularz rekomendacji

Klauzula RODO

 

adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

mail:

dk.sekretariat@umww.pl

 

Dokumenty można przesyłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego, lub składać w kancelarii na parterze urzędu.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
10
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0