fot. Mateusz Halak

Wektory powstańcze

Pochodzący z Jordanowa pod Świebodzinem (woj. lubuskie) artysta i przedsiębiorca, Jakub Multan portretuje Wielkopolskę. Nie są jednak weduty z krajobrazem znad Warty, lecz popiersia wielkopolan. Nie z kamienia, lecz przy użyciu grafiki wektorowej.

19 lutego 2023 roku, a więc niemal dokładnie w 104 rocznicę wiktorii Powstania Wielkopolskiego, otwarto na ternie dworca kolejowego w Pleszewie, wystawę prezentującą 10 portretów lokalnych bohaterów, uczestników zwycięskiego zrywu, których sylwetki i biogramy napawają dumą kolejne pokolenia.

 

Powód tego wydarzenia jest szlachetny a wydźwięk arcyważny.

Małe ojczyzny, drobne społeczności, także pielęgnują swoją tożsamość i wystawiają do pocztu bohaterów powstańczych, swoich reprezentantów. Różne życiorysy, tak samo ważne życia, to samo bohaterstwo.

Pociąg do historii

Pleszewski węzeł kolejowy to arcydzieło trudnej sztuki nadania zabytkowi nowej funkcji i przystosowania go do wymogów współczesnej kultury i technologii. Poklask towarzyszący otwarciu „Zajezdni Kultury” oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew na liczącym sobie ponad 100 lat banhofie, słyszalny był już kilka lat temu.

 

Od tego czasu, miejsce to gromadzi artystów, naukowców, polityków, przyjaciół książki i animatorów kultury w „najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej” w Wielkopolsce w roku 2022.

 

Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie zakończyła się w 2019 roku. Była to inwestycja, która obejmowała pomysłowość rozwiązań przestrzennych, precyzję w zachowaniu wartości historycznych oraz jakość społeczną wprowadzonych zmian w procesie rewitalizacji, co doceniła kapituła konkursu – Towarzystwo Urbanistów Polskich.

 

„Nowe siedziby Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i teren wokół to nasza wizytówka i przykład inwestycji zrealizowanej z dotacji unijnych przy dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.” – podkreślał podczas otwarcia kompleksu, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak.

Wiktoria na prowincji

Ziemia pleszewska od zawsze złączona jest z historią Wielkopolski. Tak było również w okresie pierwszej wojny światowej i tuż po niej, w burzliwym czasie początku międzywojnia.

Wybór organizacji wystawy w Bibliotece Publicznej w Pleszewie, jak dopowiada udzielający mi Jakub Multan nie jest przypadkowy. Pleszew był bowiem jednym z głównych miast frontu południowego, gdzie odbyła się koncentracja wojsk powstańczych.

 

Jakub Multan: „Projekt został zainicjowany przeze mnie w sposób zupełnie samodzielny. Kierując się zamiłowaniem do historii, chciałem stworzyć niepowtarzalną wystawę, przedstawiającą w barwnej, nowoczesnej odsłonie portrety lokalnych Powstańców Wielkopolskich. Od wiosny 2022 roku, we własnym zakresie rozpocząłem pierwsze rozmowy z lokalnymi publicznymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi. Inicjowałem rozmowy w odwiedzanych szkołach, bibliotekach, muzeach, chcąc zgłębić nie tylko swoją wiedzę na temat powstania, ale również sprawdzić możliwość powodzenia projektu. W ten sposób wyłoniło się 10 placówek reprezentujących 9 gmin z obszaru Kalisz – Pleszew – Ostrów Wielkopolski. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie było wybranie lokalnego powstańca wielkopolskiego, następnie przesłanie mi jego biogramu oraz zdjęcia. Własnymi środkami stworzyłem kolejne portrety bohaterów. Na ostatnią postać kobiety powstańca, trafiłem dzięki Agnieszce Słupianek-Winkowskiej, uczestnicząc w jej wykładzie poświęconym niezwykłym kobietom z naszego regionu.”

 

W projekcie Multana, wzięło udział 10 instytucji wraz z jedną osobą występującą prywatnie. Merytoryczna wartość wystawy to współudział Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie, Biblioteki Publicznej w Stęszewie, Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym, Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku, Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty z Pleszewa, a także Agnieszki Słupianek-Winkowskiej – historyczki regionu pleszewskiego.

 

Dziesięciu sportretowanych powstańców wielkopolskich z południowo – wschodniej części naszego województwa, to: Ludwik Bociański, Leon Prauziński, Władysław Wawrzyniak, Józef Szyfter, Antoni Małecki, Józef Idzior, Antoni Jarzębski, Feliks Pamin, Franciszka Michałowicz, Jan Mertka.

 

W kontekście sylwetki tego ostatniego, warto dopowiedzieć, że portret Jana Mertki – pierwszego poległego powstańca – wygrał konkurs plastyczny pt. „Wielkopolska dla Powstańców”, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wieczór (za)dumy

Zamiast pary z ust, mieliśmy opary przedwiośnia oraz parę z lokomotyw – jak przystało na klimat banhofu. W pogodny wieczór, 19 lutego, w promieniach zachodzącego słońca, przy akompaniamencie werbli odsłonięto 10 popiersi powstańców wielkopolskich. Był to, zdaje się, ostatni akcent 104 rocznicy obchodów bohaterskiego zrywu z 1919 roku.

 

Dworzec kolejowy w Pleszewie na początku XX wieku, fot. Domena publiczna

Dworzec kolejowy w Pleszewie na początku XX wieku, fot. Domena publiczna

Do apelu pamięci przystąpiło 10 dotąd praktycznie anonimowych bohaterów Wielkopolski.

„Sylwetki powstańców z małych miast i wsi są tak samo ważne jak te, otwierające niezliczone rozdziały powszechnie znanych opracowań na temat wielkopolskiej wiktorii.” – powiedziała Dyrektorka Biblioteki Publicznej na pleszewskim banhofie Zuzanna Musielak–Rybak.

 

Uroczystego odsłonięcia prac Jakuba Multana dokonano w asyście Drużyny Pamięci 70 Pułku Piechoty oraz umundurowanych uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 3 im. Powstańców Wielkopolskich z Pleszewa. Biblioteka na dworcu dowiodła, że jest nie tylko domem książki, ale również szeroko pojętej kultury artystycznej.

O tym, że jest to przestrzeń zachowująca także pamięć o lokalnym dziedzictwie, przekonał gości wykład doktorantki Agnieszki Słupianek–Winkowskiej, która opowiedziała o jedynej z galerii sportretowanych, kobiecie – Franciszce Michałowicz. Usłyszeliśmy wykład herstoryczny o udziale kobiet w Powstaniu Wielkopolskim.

 

Wąskotorówka tuż przy dworcu pleszewskim, fot. Polska.org

Wąskotorówka tuż przy dworcu pleszewskim, fot. Polska.org

Ostatnim akordem wieczoru była prelekcja historyka, pasjonaty oraz znawcy tematu Roberta Kuźduba pt. „Powstanie Wielkopolskie – kulisy zwycięstwa”.

Na kolejowym pleszewskim fyrtlu Jakub Multan zaprezentował kolejną, piętnastą autorską wystawę, w całości zrealizowaną ze środków prywatnych. Na torach przed dworcem tak jak 100 lat temu, na pasażerów czekają wagony kolejki, która wozi pleszewian do stacji głównej w Kowalewie. To pociąg do kultury.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
6
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0