Rafał Cielek

Noce i dnie w Russowie

Rafał Cielek

Muzeum Okręgowe w Pile

Rafał Cielek

Muzeum Okręgowe w Koninie

Rafał Cielek

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

Rafał Cielek

Muzeum w Żabikowie

Rafał Cielek

Muzeum w Szreniawie