Piotr Urbański

Paul Esswood, „Giulio Cesare in Egitto” i wielka lekcja baroku

Sebastian Gabryel

Muzyka bezcenna w Wielkopolsce #3

Piotr Urbański

Dlaczego insceniza torzy nie wierzą Wagnerowi? (O „Lohengrinie”)

Sebastian Gabryel

Muzyka bezcenna w Wielko polsce #2

Sebastian Gabryel

Dominic Miller na Akademii Gitary: Wolny jak ptak

Piotr Urbański

„Don Giovanni”, czyli o defekcie wyobraźni