Barbara Kowalewska

Witkacowski taniec

Magdalena Rewerenda

Ćwiczenia z dramaturgii snu

Jakub Wojtaszczyk

Jak na wojnie

Magdalena Rewerenda

There’s no planet B(eckett)

Barbara Kowalewska

Wreszcie „w domu”

Barbara Kowalewska

Oczekiwana zmiana miejsc

Kontrast