Aleksandra Kwiatkowska

Kolski Teatr Otwarty. Magia na scenie

Co łączy belfra, muzyka, menedżera, ekonomistkę, bibliotekarkę i kobietę biznesu? Teatr. W Kole od blisko dekady działa grupa zapaleńców, którzy swój wolny czas poświęcają wspólnej pasji. Grają, tańczą, a gdy trzeba, chwycą za pędzel albo młotek, a nawet nauczą się języka migowego. Oddani temu, co robią. – To jest zjawisko niebywałe, żeby w takiej małej miejscowości, jak Koło, działała grupa, która ma swój własny repertuar, wierną widownię i za każdym razem miejsca zajęte do ostatniego fotela – komentuje Radomir Piorun, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole.  

Anna Kochnowicz-Kann

Sztuka i okolice: A imię jego…

„W sobotę po południu, kilkanaście minut po drugiej, siedząc na widowni Teatru Nowego w Poznaniu zobaczyłam, jak obłąkany Lear wyrywa się żołnierzom i biegnie szybko przed siebie, bardzo szybko, być może zbyt szybko, i w chwilę potem zza kulis usłyszałam hałas. Jak gdyby przewróciło się krzesło. Jak gdyby runęły dekoracje. I już było po wszystkim”. (Maria Bojarska, „Król Lear nie żyje”, Polski Dom Wydawniczy, Warszawa 1994, s. 285)

Marek S. Bochniarz

Dziś są twoje urodziny

„Nie pokładam wiary w naszą inteligencję, bo jest ona pełna hipokryzji, a przy tym nieszczera, histeryczna, niekulturalna i leniwa. Nie wierzę jej nawet wtedy, gdy twierdzi, że cierpi i protestuje, bo jej ciemiężcy zostali przez nią samą zrodzeni. Wierzę w jednostki. To w nich doszukuję się ocalenia – zarówno w inteligentach, jak i chłopach, co są rozrzuceni po całej Rosji. Choć zdaje się być ich niewielu, to posiadają prawdziwą siłę (...)".
D
Kontrast Wyłącz ruch