fot. Mariusz Forecki

Inwestycje kulturalne

6 maja 2019 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak po raz kolejny wręczył stypendia i nagrody w dziedzinie kultury przeznaczone dla wybitnych twórców i twórczyń, animatorek i animatorów.

Doroczne nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawane są zarówno artystom reprezentującym różne dziedziny sztuki, jak też animatorom kultury. Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego są formą pomocy materialnej, o którą mogą ubiegać się osoby chcące realizować przygotowane przez siebie zamierzenia kulturalne.

KULTURA TO PRIORYTET

Jak podkreślił w trakcie swojego wystąpienia w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, działania kulturalne od wielu lat są jednym z priorytetów rozwoju województwa. Samorząd przeznacza rocznie na kulturę niemal 11 procent całego budżetu. Wspomaga m.in. funkcjonowanie wielu znakomitych instytucji – muzeów, bibliotek, teatrów i orkiestr (m.in. Muzeum Okręgowe w Lesznie, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus).

Znacząca jest także współpraca z organizacjami pozarządowymi, wzbogacającymi ofertę wydarzeń kulturalnych Wielkopolski, a także wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Jak podkreślał Marszałek, wręczane nagrody są także wyrazem uznania dla twórców i animatorów kultury, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój regionu: „Mamy do czynienia z ogromnym bogactwem nagradzanych aktywności, bardzo ciekawą paletą wielkopolskiej kultury”.

NAGRODY MARSZAŁKA

Nagrody Marszałka Województwa wręczane były w tym roku już po raz piętnasty, a w gronie uhonorowanych nimi osób znaleźli się dotychczas m.in. Krystyna Feldman, Sława Kwaśniewska, Lech Raczak, Krzysztof „Grabaż” Grabowski, Tomasz Budzyński, Piotr Śliwiński czy Krystyna Miłobędzka.

Tegorocznymi laureatami nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury zostali:

WITOLD BANACH historyk, organizator Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którym kieruje od 1988 roku. Autor kilkuset publikacji, artykułów, opowiadań i słuchowisk. Założyciel serii wydawniczej „Biblioteka Ostrowska”, w której ukazują się opracowania naukowe, albumy, literatura piękna i prace z zakresu nauk humanistycznych.

HANNA BANASZAK – wokalistka, autorka tekstów, karierę sceniczną rozpoczęła pod koniec lat 70., teksty i muzykę pisali dla niej m.in.: Jerzy Wasowski, Jonasz Kofta, Jeremi Przybora. Hanna Banaszak współpracuje także z Jerzym Satanowskim, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Zbigniewem Preisnerem. Wystąpiła w kilku filmach. Wokalnie mierzy się z muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta, Antonia Vivaldiego, Pata Metheny’ego, George’a Gershwina, Duke’a Ellingtona.

PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI – literaturoznawca, historyk i krytyk literatury oraz kultury XX i XXI wieku, tłumacz, profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autor kilkunastu książek, m.in.: „Polska do wymiany”, „Resztki nowoczesności”, „Poruszona mapa”. Laureat licznych nagród, redaktor wielu tomów zbiorowych. Brał udział w pracach jury, m.in. Nagrody Literackiej Nike, Paszportów „Polityki”. Zajmuje się polską i europejską literaturą konfrontowaną z problemami późnej nowoczesności.

 

MIROSŁAWA I JOTO GIOTTO DIMITROW – Mirosława Dimitrow to plastyczka, pedagog, poetka. Zajmowała się projektowaniem wnętrz i drobnych form graficznych, wydała albumy ze swoimi pracami, tomy wierszy, miała wiele wystaw indywidualnych. Joto Dimitrow to utytułowany artysta rzeźbiarz pochodzenia macedońskiego, który pracuje i mieszka w Koninie. Wybitny artysta i nietuzinkowy pedagog. Autor pierwszych murali na ścianach bloków w Koninie. Od 1997 roku prowadzą salon wystawowy Galeria Pięknego Przedmiotu „Giotto” w Koninie.

AURELIUSZ GOLIŃSKI skrzypek, nauczyciel, profesor Królewskiego Konserwatorium w Kopenhadze, gdzie prowadzi klasę skrzypiec barokowych, należy do grona najważniejszych polskich muzyków, inicjator i lider słynnej orkiestry Arte dei Suonatori, grającej muzykę barokową. Jego ambicją jest poszukiwanie oraz uzyskiwanie brzmień najbardziej zbliżonych do historycznych. Współpracuje z wieloma muzykami międzynarodowej klasy.

 

PAWEŁ GROBELNY jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantów, organizuje wystawy promujące polskich twórców za granicą, odbył liczne rezydencje artystyczne i projektowe. Oprócz współpracy z instytucjami kultury i rzemieślnikami realizuje wiele projektów w przestrzeni publicznej, wielokrotny stypendysta Marszałka Województwa Wielkopolskiego, uzyskał również stypendium MKiDN oraz Rządu Francuskiego.

LESZEK KOŹMIŃSKI policjant i wykładowca kryminalistyki w Szkole Policji w Pile, biegły sądowy twórca i współorganizator Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła”. Inicjator i promotor umieszczania Piły i regionu wielkopolskiego na kartach powieści kryminalnych, konsultant merytoryczny najpopularniejszych polskich autorów powieści kryminalnych. Pomysłodawca i prowadzący warsztaty dla pisarzy, scenarzystów i reżyserów, a także dzieci i młodzieży.

TADEUSZ PAPROCKI – animator kultury, w trakcie swojej 55-letniej działalności społecznej i artystycznej upowszechnia rodzime tradycje muzyczne, głównie w środowiskach wiejskich i małych miastach. Zrealizował ok. 300 przedsięwzięć. Szczególnie bliska jest mu muzyka chóralna, rozwój orkiestr dętych, zespoły pieśni i tańca. W swojej pracy stara się także umożliwiać wymianę artystyczną podmiotom amatorskiego ruchu muzycznego z Wielkopolski z zespołami z zagranicy.

 

Osobiście nagrody nie mógł odebrać prof. Przemysław Czapliński, który na ręce organizatorów przekazał list z podziękowaniami, kreśląc przy tym portret zbiorowy tegorocznych laureatów:

 

„Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego to powód do szczególnej radości. […] Próbowałem wyobrazić sobie przedsięwzięcie wspólnie przez naszą dziewiątkę tworzone. Wychodziło mi to nieszczególnie. Artyści plastycy, rzeźbiarz, kurator chcieliby zapewnić naszym ideom przestrzenny kształt obywający się bez słów i bez dźwięków. Historyk regionalista i historyk literatury czekaliby na gruzowisko, bo dopiero ruiny można ożywić opowieścią. Muzycy patrzyliby na resztę ze zdziwieniem, bo najważniejsze jest niematerialne i dziejące się w teraźniejszości brzmienie instrumentu i głosu. Bałagan – to chyba najłagodniejsze określenie naszych starań. Najpewniej spowodowalibyśmy katastrofę, która stałaby się przedmiotem wykładu z zakresu kryminalistyki.

Ale na tym właśnie polega podwójna wartość nagrody, którą dzisiaj otrzymujemy. Po pierwsze, uzmysławia ona bogactwo form kulturalnych współistniejących w przestrzeni miasta, województwa czy kraju. Nawet jeśli każdy z nas zasadniczo koncertuje osobno, to w szerszej przestrzeni istniejemy razem i nawzajem się dopełniamy”.

Podkreślił także wagę działań tych osób, które za każdym razem przyczyniają się do sukcesu każdego nagrodzonego, dedykując im przyznaną mu nagrodę:

 

„[…] nagroda Marszałka uświadamia, jak wiele w unikaniu katastrof każdy z nas zawdzięcza innym: rodzinie, przyjaciołom, znajomym. A także: współpracowniczkom, pomocnikom, aranżerkom naszych pomysłów, scenografom naszych występów, specjalistkom od naszych głosów, tłumaczom naszych znaków na języki innych sztuk i innych kultur. Z pewnością nie tylko dla nich piszemy, komponujemy, wykładamy. Ale bez nich niewiele doszłoby do skutku”.

STYPENDIA MARSZAŁKA

Oprócz nagród dla wybitnych postaci animujących i współtworzących kulturę w Wielkopolsce Marszałek Województwa przyznał również stypendia dla szczególnie uzdolnionych osób. Stypendia są formą celowej pomocy materialnej, przyznawanej realizatorom niebanalnych zamierzeń artystycznych i twórczych. Wśród rezultatów działań wspartych w ramach stypendiów są m.in. pionierskie książki, znakomite nagrania, wystawy fotografii i malarstwa, promujące zarówno dokonania nagrodzonych, jak i wspomagające region.

W tym roku stypendia otrzymali:

ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA – etnolożka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, popularyzatorka kultury ludowej i tradycyjnej. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, kuratorka wystaw. W ramach programu stypendialnego zbierze materiały i przeprowadzi badania terenowe dotyczące działalności Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cepelia” w Kaliszu, a rezultatem będzie wydanie książki poświęconej „Cepelii”.

ŁUKASZ DZIEDZIAK  muzyk, wiolonczelista, laureat ogólnopolskich konkursów wiolonczelowych, brał udział w projektach orkiestrowych Filharmonii Kaliskiej. Środki stypendialne wspomogą rozwój kariery muzycznej, a także pozwolą na zakup niezbędnych do tego sprzętów.

FILIP FORNALIK  fotograf, autor wystawy indywidualnej „Starym Obiektywem” prezentowanej na terenie Wielkopolski. Współtwórca wielu wystaw zbiorowych. Wykonuje fotografie w technikach tradycyjnych. Jego program stypendialny zakłada ukazanie za pomocą fotografii analogowej przemian zachodzących na terenie powiatu grodziskiego; powstanie także seria zdjęć w klasycznej technice srebrowej.

 

JOANNA GOGULSKA  dyrygentka, kompozytorka, wokalistka i aranżerka. Pracuje nad warsztatem wokalnym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadziła Chór „Viribus Unitis”, który śpiewał, wykorzystując elementy języka migowego – z myślą o osobach niesłyszących. Aktualnie pracuje z zespołem „TuliBabki” z Tuliszkowa oraz „Grupą GołBreak” z Gołuchowa. W ramach stypendium będzie kontynuować pracę z zespołem i zakupi pianino cyfrowe, z którego będzie podczas tej pracy korzystała.

MAKARY GÓRZYŃSKI – historyk architektury, popularyzator wiedzy o zabytkach, autor publikacji o dziejach rozwoju miast w Wielkopolsce. W ramach programu stypendialnego przeprowadzi projekt badawczy pt.: „Wielkie plany w małym mieście: historia przemian urbanistycznych Turku pierwszej połowy XX wieku jako opowieść o projektach politycznych modernizacji Wielkopolski”. Rezultatem prac w ramach stypendium będą wykłady otwarte oraz publikacja.

SARA GROLEWSKA  animatorka kultury, zielarka, realizatorka projektów artystycznych. Współpracowała przy realizacji wielu wydarzeń kulturalnych z instytucjami: Centrum Kultury ZAMEK, Brama Poznania ICHOT, Estrada Poznańska. W ramach programu stypendialnego przeprowadzi warsztaty poświęcone sztukom wizualnym i etnobotanice dla kobiet z czterech małych miejscowości w Wielkopolsce. W rezultacie powstaną cztery lokalne zielniki, które zostaną zaprezentowane w publikacji i na wystawie.

ALEKSANDRA JAKUBCZAK  reżyserka, zrealizowała między innymi spektakl „Po co psuć i tak już złą atmosferę”, oparty na reportażu Marcina Kąckiego „Maestro”. Reżyserowała spektakle w teatrach w Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Toruniu, a także za granicą. W ramach programu stypendialnego napisze scenariusz spektaklu o dorastaniu młodzieży LGBTQ+ w Polsce. Spektakl powstanie na podstawie doświadczeń młodzieży z Poznania oraz mniejszych miast z Wielkopolski.

 

GRZEGORZ LAZAREK  malarz samouk, kolorysta, z wykształcenia elektromechanik. Maluje w technikach akryl i suchy pastel. Tematem jego obrazów są pejzaże przyrodnicze, miejskie, portrety i kwiaty. W ramach programu stypendialnego zakupi materiały malarskie, zrealizuje indywidualną wystawę swoich obrazów w „Ośrodku Kultury Plastycznej – Wieża Ciśnień” w Kaliszu, a także częściowo sfinansuje wydanie katalogu obrazów.

BARBARA MICHALIK – uczennica Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w klasie fletu Doroty Karaniewicz-Biedny. W ramach programu stypendialnego weźmie udział w warsztatach muzycznych oraz międzynarodowych konkursach instrumentów dętych.

PAWEŁ MŁODKOWSKI  z wykształcenia leśnik, z zawodu fotograf i grafik. Pilot paralotni wykonujący zdjęcia ziemi z lotu ptaka. Ma na swym koncie kilkadziesiąt nagród i wyróżnień fotograficznych, zdobytych m.in. w konkursach: „Pilsner Urquel Photography Awards”, „Sony World Photography Awards”, „Moscow International Photography Awards”, „International Photography Awards”, „Pix de la Photographie”. Trzykrotnie został także nagrodzony w konkursie „National Geographic Polska”. W ramach programu stypendialnego przygotuje projekt książki i wystawę obrazującą różnorodność form występowania wody w krajobrazie.

KAROL OLEJNICZAK  muzyk, gitarzysta, wokalista, autor tekstów i muzyki (rock, blues, jazz, flamenco). Zakładał własne zespoły muzyczne. Pracuje jako nauczyciel gry na gitarze, rozpowszechniając grę na tym instrumencie wśród uczniów szkół województwa wielkopolskiego. W ramach programu stypendialnego nagra własną płytę będącą zwieńczeniem drogi twórczej, a także rozszerzy działalność dydaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z rodzin najuboższych.

 

ZBIGNIEW OSAJDA – nauczyciel wychowania muzycznego, prowadzi wiele zespołów: orkiestrę Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale, formację Mażoretek Charme I i Charme II, Studio Piosenki Debiut, jest także nauczycielem muzyków tworzących zespoły: Quantum Band, Sing Band, Second of Live i Orkiestry Parafialnej w Królikowie. W ramach programu stypendialnego dokona opracowania muzycznego tradycyjnych polskich pieśni patriotycznych z czasów I wojny światowej, przeprowadzi warsztaty dla rychwalskiej orkiestry dętej i zorganizuje koncert.

GRZEGORZ PLENZLER  programista, fotograf, związany między innymi z „Ośrodkiem Myśli i Działań Fotograficznych Ciemnica”. W ramach programu stypendialnego stworzy kolekcję autorskich fotografii artystycznych i dokumentalnych dotyczących ziemi średzkiej. Prace mają powstać przy wykorzystaniu szlachetnych technik fotograficznych, przy użyciu wielkoformatowego aparatu oraz zabytkowych technik wywoływania filmów i wykonywania odbitek.

KRZYSZTOF ROSPONDEK  skrzypek ludowy, animator i popularyzator kultury ludowej, założyciel zespołu oraz kapeli z Kociny. Od 2016 roku na terenie Wielkopolski współrealizuje projekt pod nazwą „Tańce blisko ziemi”, zakładający przywracanie wielkopolskiej kultury ludowej na tereny wiejskie. W ramach programu stypendialnego weźmie udział w warsztatach i konsultacjach z etnomuzykologami i specjalistami z dziedziny folkloru.

 

PIOTR SCHOLZ  gitarzysta, kompozytor, aranżer i dyrygent. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć artystycznych, prowadzi działalność nagraniową, koncertową, naukową i kompozytorską. Jest aktywnym i twórczym gitarzystą. Zajmuje się prowadzeniem zespołów i big-bandów. Założyciel Poznan Jazz Philharmonic Orchestra. W ramach programu stypendialnego stworzy aranżacje z wielkopolskimi pieśniami ludowymi z początku XX wieku.

JOLANTA SURMA  artystka, twórczyni tkanin wyplatanych techniką makramy, animatorka kultury. Jej program stypendialny obejmuje: zorganizowanie wystawy prac w ramach roku jubileuszowego – 35 lat pracy artystycznej; zorganizowanie wystawy swoich prac i warsztatów podczas imprez plenerowych, wzięcie udziału w IV Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu; wzięcie udziału w XXII Międzynarodowych Targach Koszyków w Salt w Hiszpanii oraz X Konkursie Koszyków.

TOMASZ SZCZEPANIAK  muzyk, perkusista, współpracował ze znanymi zespołami muzyki współczesnej. Od 2012 roku współpracuje z tancerką i artystką performance’u, Weroniką Cegielską oraz z Andersem Kann Eltenem, duńskim marimbafonistą, tworząc Phantom Duo. Jest współzałożycielem zespołu MONOC w Mediolanie, łączącego muzykę oraz sztuki wizualne. Wieloletni członek zespołu Percurama. W ramach programu stypendialnego wbuduje pedał tłumiący oraz płytę rezonansową do marimby oraz zbuduje instrumenty: glissophon i pianorimba.

 

MAKSYMILIAN ŚWIĘCH  klawesynista, założyciel zespołu Musica Graciana, realizującego projekty artystyczne związane z muzyką polską i włoską okresu wczesnego baroku. W ramach programu stypendialnego nagra i wyda album muzyczny z muzyką klawesynową powstałą na przestrzeni XVI, XVII i XVIII wieku na terenie Wielkopolski. Celem projektu opracowywanego w ramach stypendium jest wskrzeszenie i promocja muzyki dawnej tworzonej w Wielkopolsce.

EUGENIUSZ WAWRZYNIAK – organista, pedagog, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego w Marchienne, działacz kulturalny w środowisku polonijnym w Belgii, organizator prestiżowych wydarzeń muzycznych. W ramach programu stypendialnego nagra płytę CD na jednych z najstarszych organów w Wielkopolsce i najstarszych w Poznaniu, pochodzących z drugiej połowy XVIII wieku, które znajdują się w kościele pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa przy ul. Żydowskiej; na płycie znajdzie się m.in. polska muzyka organowa XVIII wieku.

MARTA WĘGLIŃSKA  artystka, kuratorka wystaw, edukatorka, zajmuje się filmem eksperymentalnym, książką artystyczną, instalacją, ilustracją oraz fotografią. Współzałożycielka galerii „Silverado” (2013). W ramach programu stypendialnego zrealizuje projekt „Twarz miasta”, który zakłada analizę i twórczą interpretację zdobień i detali architektonicznych znajdujących się na poznańskich zabytkowych kamienicach. Podsumowaniem nagrodzonego projektu będzie wydanie publikacji.

 

ARKADIUSZ WIECZOREK  ksiądz, muzyk, założyciel zespołu Wielebny Blues Band, którego repertuar stanowi muzyka bluesowa i rockowa. Zespół ma na swoim koncie trzy płyty. Jego członkowie angażują się – poza działalnością koncertową – również w działalność charytatywną. Program stypendialny obejmuje wydanie publikacji zawierającej zbiór wszystkich tekstów piosenek zespołu, czwartej płyty pt. „BAJ”, a także zorganizowanie koncertów w Sycowie i Domasłowie.

JERZY WOJCIECHOWSKI – muzykolog i kompozytor oper, założyciel orkiestry smyczkowej Orchestra Mixtura, autor jednej z części przedstawienia plenerowego „Opera-Wilda”. W ramach programu stypendialnego będzie popularyzował kulturę Poznania oraz gwarę poznańską poprzez nagranie stworzonej przez siebie opery kameralnej.

 

Po części oficjalnej gali wręczenia Nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego laureatom i zgromadzonym gościom Teatr im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu zaprezentował spektakl „Baba-Dziwo” – powstały na kanwie satyry politycznej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Artystka napisała sztukę na zamówienie jednego z teatrów na kilkanaście miesięcy przed wybuchem II wojny światowej; spektakl grano w Warszawie jeszcze 31 sierpnia oraz 1 września 1939 roku.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0