Michał Dachtera

Generał Węgierski

„Przy kościele ostrorogskim znajduje się moc nagrobków, grobowców, płyt pamiątkowych po zmarłych i pomników”. Wśród nich „[…] piękny pomnik, na którego szczycie umieszczono żelazny hełm rycerski, kopię hełmów używanych dawniej przez wojsko polskie” – pisał autor tekstu „Wędrówki po powiecie” w „Gazecie Szamotulskiej” z 1932 roku. Obelisk ten poświęcono „generałowi Wojsk Polskich” Emilianowi Węgierskiemu. Pomnik, podobnie jak większość nagrobków z dawnego cmentarza przykościelnego w Ostrorogu, nie przetrwał do dziś.
D
Kontrast Wyłącz ruch