Joanna Skowrońska, Joanna Szaflik

Ostateczne śpiewy w Ruszkowie Pierwszym

XXI w. naznaczony jest nagłymi i szybkimi zmianami w każdej sferze życia. Wraz ze zmianami społecznymi przemianie ulega także kultura. Rozbudowane niegdyś formy ulegają redukcji. Niegdyś było oczywistym, że społeczność brała czynny udział np. w pogrzebach. Niedopełnienie tej ostatniej posługi było nie do pomyślenia. Przy czym każdy miał tutaj swoją rolę, którą znał, wiedział co i kiedy należy czynić.
D
Kontrast Wyłącz ruch