Izabela Szymańska

Niezwykły portret Ewy Wycichowskiej

Agata Wittchen-Barełkowska

KONFLIKT POLSKI – część pierwsza („Ferdydurke”)

Izabela Szymańska

Taniec, który łączy i daje siłę

Agata Wittchen-Barełkowska

AKTOR, AKTOR! Debiuty, transfery i występy gościnne

Piotr Urbański

Paul Esswood, „Giulio Cesare in Egitto” i wielka lekcja baroku

Piotr Urbański

Dlaczego insceniza torzy nie wierzą Wagnerowi? (O „Lohengrinie”)